61 Tú Xương - Phường 7 - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
THI CÔNG NỘI THẤT NHÀ PHỐ THỦ ĐỨC HIỆN ĐẠI TINH TẾ TRONG THIẾT KẾ

THI CÔNG NỘI THẤT NHÀ PHỐ THỦ ĐỨC HIỆN ĐẠI TINH TẾ TRONG THIẾT KẾ

  • NGÀY THIẾT KẾ 2021

  • TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

  • KHÁCH HÀNG MRS HOA

  • ĐỊA CHỈ KHA VẠN CÂN, THỦ ĐỨC, TPHCM