61 Tú Xương - Phường 7 - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
THI CÔNG CĂN HỘ TỐI GIẢN VINHOME

THI CÔNG CĂN HỘ TỐI GIẢN VINHOME

  • NGÀY THIẾT KẾ 2019

  • TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

  • KHÁCH HÀNG MR TRƯỜNG

  • ĐỊA CHỈ