THI CÔNG CĂN HỘ HÀ ĐÔ SANG TRỌNG

THI CÔNG CĂN HỘ HÀ ĐÔ SANG TRỌNG

  • NGÀY THIẾT KẾ 2020

  • TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

  • KHÁCH HÀNG MRS VÂN ANH

  • ĐỊA CHỈ Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh