61 Tú Xương - Phường 7 - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
KHÔNG GIAN HIỆN ĐẠI MỞ RỘNG CỦA NHÀ PHỐ CẢI TẠO QUẬN 7

KHÔNG GIAN HIỆN ĐẠI MỞ RỘNG CỦA NHÀ PHỐ CẢI TẠO QUẬN 7

  • NGÀY THIẾT KẾ 2022

  • TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

  • KHÁCH HÀNG MR LINH

  • ĐỊA CHỈ NGUYỄN THỊ THẬP, TÂN PHÚ, QUẬN 7, TP.HCM