Thiết kế nhà nhiệt đới với sân trong

Thiết kế nhà nhiệt đới với sân trong

Ngôi nhà 49 mét vuông này là một không gian sống dành cho một chủ nhà nữ. Thiết kế nhà bị ảnh hưởng bởi vị trí của nó tại Đà Nẵng, một thành phố ven biển miền trung của Việt Nam nơi khí hậu có sự thay đổi mạnh mẽ giữa mùa nắng và mùa mưa, là nơi có thể nhìn thấy những cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Nhóm nghiên cứu được yêu cầu tạo ra một không gian liên kết linh hoạt để phản ánh lối sống ở đây, nơi mà chủ nhân có thể cởi mở và thân thiện. Kiến trúc sư trưởng đã nhìn vào những ngôi nhà nông thôn nhỏ xung quanh vùng nông thôn ven biển Việt Nam và được truyền cảm hứng từ không gian sống khiêm tốn của họ.

THIẾT KẾ LIÊN QUAN