5 căn hộ nhỏ với thiết kế đẹp

5 căn hộ nhỏ với thiết kế đẹp

Căn hộ studio nổi tiếng là khó trang trí - đặc biệt là trong các bố trí với diện tích nhỏ. Cách tiếp cận đơn giản nhất là tạo ra một phong cách phối hợp trải rộng khắp toàn bộ ngôi nhà, nhưng tùy chọn đó có thể hạn chế khả năng sáng tạo và khả năng biểu cảm của người cư ngụ. Tùy chọn khác là tạo một chủ đề khác nhau trong từng khu vực chức năng, nhưng điều này đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận và một lớp thiết kế thống nhất để đảm bảo ngôi nhà không bị xung đột hoặc cảm thấy quá chiết trung. Năm căn hộ studio được mô tả trong bài này thể hiện một loạt các kỹ thuật và phong cách.

 👉 Xem thêm dịch vụ: Tư vấn thiết kế nội thất

Khám phá chi tiết: 5 căn hộ nhỏ với thiết kế đẹp

THIẾT KẾ LIÊN QUAN