61 Tú Xương - Phường 7 - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
VY'S COFFEE HOÀI CỔ VỚI STYLE RETRO

VY'S COFFEE HOÀI CỔ VỚI STYLE RETRO

  • NGÀY THIẾT KẾ 2020

  • TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

  • KHÁCH HÀNG MRS VY

  • ĐỊA CHỈ SONG HÀNH QUẬN 7