61 Tú Xương - Phường 7 - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
DỊU DÀNG NHẸ NHÀNG CÙNG THIẾT KẾ ĐỊA TRUNG HẢI NHÀ PHỐ GÒ VẤP

DỊU DÀNG NHẸ NHÀNG CÙNG THIẾT KẾ ĐỊA TRUNG HẢI NHÀ PHỐ GÒ VẤP

  • NGÀY THIẾT KẾ 2023

  • TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

  • KHÁCH HÀNG MR CÔNG FAMILY

  • ĐỊA CHỈ TRẦN BÁ GIAO, GÒ VẤP, TPHCM