THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ CHỊ BÌNH MINH

THIẾT KẾ CĂN HỘ CHUNG CƯ CHỊ BÌNH MINH

  • NGÀY THIẾT KẾ 2019

  • TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

  • KHÁCH HÀNG MR TOMMY

  • ĐỊA CHỈ HCM